Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Maďarská menšina v Československu v letech 1945-1948
Název práce v češtině: Maďarská menšina v Československu v letech 1945-1948
Název v anglickém jazyce: Hungarian minority in Czechoslovakia in 1945-1948
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Irmanová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2006
Datum zadání: 21.05.2006
Datum a čas obhajoby: 19.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2007
Oponenti: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK