Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Techniques of teaching general English vocabulary at secondary school level
Název práce v češtině: Techniky výuky všeobecné anglické slovní zásoby na středních školách
Název v anglickém jazyce: Techniques of teaching general English vocabulary at secondary school level
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglistiky a amerikanistiky (21-UAA)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jarmila Mothejzíková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2006
Datum zadání: 09.11.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 20.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Soňa Nováková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK