Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kastovní systém na indickém venkově v 50. letech 20. století
Název práce v češtině: Kastovní systém na indickém venkově v 50. letech 20. století
Název v anglickém jazyce: The caste system in rural India in the fifties of the 20th century
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2006
Datum zadání: 09.11.2006
Datum a čas obhajoby: 26.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jiří Holba, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK