Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lexikální prostředky neurčité kvantifikace v současné češtině
Název práce v češtině: Lexikální prostředky neurčité kvantifikace v současné češtině
Název v anglickém jazyce: The lexical means of indefinite quantification in the current Czech
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2006
Datum zadání: 08.11.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 25.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK