Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv sociokulturních determinant na vznik psychogenních poruch příjmu potravy. S důrazem na podrobnější analýzu důsledku expozice mediálním obrazům ideálu štíhlé postavy u žen
Název práce v češtině: Vliv sociokulturních determinant na vznik psychogenních poruch příjmu potravy. S důrazem na podrobnější analýzu důsledku expozice mediálním obrazům ideálu štíhlé postavy u žen
Název v anglickém jazyce: The role of sociocultural influences in the development of eating disorders. With particular emphasis on the detailed analysis of women's exposure to media ideal body images
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2006
Datum zadání: 01.09.2006
Datum a čas obhajoby: 01.11.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.09.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:01.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 01.11.2006
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
nová práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK