Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Francouzská hospodářská politika v 90. letech 20. století
Název práce v češtině: Francouzská hospodářská politika v 90. letech 20. století
Název v anglickém jazyce: French economic policies in the nineties of the 20th century
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekonomie (21-KEK)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.11.2006
Datum zadání: 06.11.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 03.10.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.10.2006
Datum proběhlé obhajoby: 03.10.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Ing. Věra Košteková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK