Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Morální a pedagogické aspekty vztahu individua a společnosti v díle Émila Durkheima
Název práce v češtině: Morální a pedagogické aspekty vztahu individua a společnosti v díle Émila Durkheima
Název v anglickém jazyce: The moral and pedagogical aspects of the relationship between the individual and society in the work of Émile Durkheim
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.10.2006
Datum zadání: 24.10.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 24.10.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.10.2006
Datum proběhlé obhajoby: 24.10.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Předběžná náplň práce
uznaná dis. práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK