Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Láokoón: recepce sousoší v českém výtvarném umění (1800-2000)
Název práce v češtině: Láokoón: recepce sousoší v českém výtvarném umění (1800-2000)
Název v anglickém jazyce: Laocoon: reception of the group in Czech visual arts (1800-2000)
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Lubomír Konečný
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2006
Datum zadání: 01.06.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 01.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2006
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK