Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Současná společenská reflexe původu bulharského etnika v identitě Bulharů. Analýza bulharského etnogeneziologického diskurzu
Název práce v češtině: Současná společenská reflexe původu bulharského etnika v identitě Bulharů. Analýza bulharského etnogeneziologického diskurzu
Název v anglickém jazyce: Actual public reflection on the origin of Bulgarians. Analysis of Bulgarian discourse on their ethnogenesology
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2006
Datum zadání: 31.10.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 25.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK