Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úprava osobního statusu v právních řádech vybraných arabských států
Název práce v češtině: Úprava osobního statusu v právních řádech vybraných arabských států
Název v anglickém jazyce: Treatment of personal status in jurisdictions of selected Arab states
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.08.2006
Datum zadání: 20.08.2006
Datum a čas obhajoby: 24.10.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.08.2006
Datum proběhlé obhajoby: 24.10.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Rudolf Veselý, CSc.
  prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
 
 
Předběžná náplň práce
nová práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK