Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ontologické koncepce obrazu v díle Emmanuela Lévinase a Eugena Finka
Název práce v češtině: Ontologické koncepce obrazu v díle Emmanuela Lévinase a Eugena Finka
Název v anglickém jazyce: Ontogical conceptions of picture
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra estetiky (21-KEST)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.11.2006
Datum zadání: 02.11.2006
Datum a čas obhajoby: 20.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Řešitelem je David Sajvera
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK