Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Volba povolání zdravotní sestry
Název práce v češtině: Volba povolání zdravotní sestry
Název v anglickém jazyce: Choosing a career of a nurse
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.10.2006
Datum zadání: 12.10.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 06.10.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.10.2006
Datum proběhlé obhajoby: 06.10.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK