Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Česko-italská animální frazeologie
Název práce v češtině: Česko-italská animální frazeologie
Název v anglickém jazyce: Czech-Italian animal phraseology
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. František Čermák, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2006
Datum zadání: 01.11.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 26.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jiří Špaček
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomant zkoumá otázky česko - italské frazeologie obsahující názvy zvířat.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK