Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rehabilitace kognitivních funkcí u pacientů po poranění mozku
Název práce v češtině: Rehabilitace kognitivních funkcí u pacientů po poranění mozku
Název v anglickém jazyce: Rehabilitation of cognitive functions in patients after brain injury
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2006
Datum zadání: 31.10.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 14.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Pavel Uhlář
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK