Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Neverbální komunikace u afrických lidoopů
Název práce v češtině: Neverbální komunikace u afrických lidoopů
Název v anglickém jazyce: Non-verbal communication in African great apes
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: doc. Slávka Fraňková, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2006
Datum zadání: 31.10.2006
Datum a čas obhajoby: 15.09.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK