Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sexualita a sexuální chování žen nemocných mentální bulimií
Název práce v češtině: Sexualita a sexuální chování žen nemocných mentální bulimií
Název v anglickém jazyce: Sexuality and sexual behaviour in patients with bulimia neurosa
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2006
Datum zadání: 31.10.2006
Datum a čas obhajoby: 14.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK