Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Agorafobie
Název práce v češtině: Agorafobie
Název v anglickém jazyce: Agoraphobia
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2006
Datum zadání: 31.10.2006
Datum a čas obhajoby: 15.09.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK