Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Okres na východě 1960-1989. Občané a nejnižší článek Státní bezpečnosti na příkladu okresu Havlíčkův Brod
Název práce v češtině: Okres na východě 1960-1989. Občané a nejnižší článek Státní bezpečnosti na příkladu okresu Havlíčkův Brod
Název v anglickém jazyce: Eastern district 1960-1989. Citizens and the lowest link of the State security on the example of the Havlíčkův Brod district
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.07.2006
Datum zadání: 09.07.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 22.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.07.2006
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
nová práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK