Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Geneze kultury a lidské kreativity
Název práce v češtině: Geneze kultury a lidské kreativity
Název v anglickém jazyce: The origin of culture and human creativity
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2006
Datum zadání: 31.10.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 26.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK