Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prolog sovětizace. Západní Bělorusko a Západní Ukrajina 1939-1941
Název práce v češtině: Prolog sovětizace. Západní Bělorusko a Západní Ukrajina 1939-1941
Název v anglickém jazyce: The Prologue of the Sovietization. Western Belarus and Western Ukraine 1939-1941
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2006
Datum zadání: 21.05.2006
Datum a čas obhajoby: 26.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2007
Oponenti: PhDr. Bohdan Zilynskyj, Dr., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK