Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociálně tržní hospodářství ve Spolkové republice Německo v období let 1949-1957/1958 a jeho teoretické základy
Název práce v češtině: Sociálně tržní hospodářství ve Spolkové republice Německo v období let 1949-1957/1958 a jeho teoretické základy
Název v anglickém jazyce: Social market economy in the Federal republic of Germany between years 1949-1957 and its theoretical basis
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.07.2006
Datum zadání: 05.07.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 29.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.07.2006
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
  prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce
nová práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK