Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historický vývoj teritoriální polarizace českých zemí. Příklad kraje Vysočina
Název práce v češtině: Historický vývoj teritoriální polarizace českých zemí. Příklad kraje Vysočina
Název v anglickém jazyce: Historical development of teritorial polarization of Czech lands
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.07.2006
Datum zadání: 05.07.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 27.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.07.2006
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
  doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
nová práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK