Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Feng Zikaiovy Sbírky obrázků na obranu života (Husheng huaji 1-2)
Název práce v češtině: Feng Zikaiovy Sbírky obrázků na obranu života (Husheng huaji 1-2)
Název v anglickém jazyce: Feng Zikai's paintings to protect life (volume 1-2)
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.10.2006
Datum zadání: 02.10.2006
Datum a čas obhajoby: 26.09.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK