Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Zheng Chouyu - život a dílo klasika taiwanské poezie
Název práce v češtině: Zheng Chouyu - život a dílo klasika taiwanské poezie
Název v anglickém jazyce: Zheng Chouyu - the life and works of the classic author of Taiwanese
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2006
Datum zadání: 01.11.2006
Datum a čas obhajoby: 25.09.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK