Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kainarova Moje blues - textologická a ediční analýza sbírky
Název práce v češtině: Kainarova Moje blues - textologická a ediční analýza sbírky
Název v anglickém jazyce: "Moje blues" by Josef Kainar: a critical edition
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.10.2006
Datum zadání: 02.10.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 25.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Petr Šrámek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK