Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání klasických a bayesovských metod pro testování hypotéz
Název práce v češtině: Porovnání klasických a bayesovských metod pro testování hypotéz
Název v anglickém jazyce: Comparison of classical and Bayesian methods for hypothesis testing
Akademický rok vypsání: 2024/2025
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Práce vysvětlí základy klasické teorie testování hypotéz a bayesovského přístupu k testování, porovná jejich přístupy a vysvětlí shody a rozdíly. Bude se věnovat definici a interpretaci pojmu p-hodnota, porovná ji s bayesovskými aposteriorními pravděpodobnostmi a stručně shrne základní body nedávné polemiky ohledně používání klasických metod testování hypotéz ve vědeckém výzkumu.
Seznam odborné literatury
Carlin, B.P. and Louis, T.A. (2009) "Bayesian methods for data analysis," CRC Press: Boca Raton.

Haolun Shi and Guosheng Yin (2021) "Reconnecting p-Value and Posterior Probability Under One- and Two-Sided Tests," The American Statistician, 75, 265-275.

David R. Bickel (2021) "Null Hypothesis Significance Testing Defended and Calibrated by Bayesian Model Checking," The American Statistician, 75, 249-255.

Trafimow, D., and Marks, M. (2015), “Editorial,” Basic and Applied Social Psychology, 37, 1–2.

Schervish, M.J. (1996), “P-Values:What They Are and What They Are Not,” The American Statistician, 50, 203–206.

Ronald Christensen (2005) Testing Fisher, Neyman, Pearson, and Bayes, The American Statistician, 59, 121-126
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK