Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Saský univerzitní národ pražské právnické univerzity (1372-1419)
Název práce v češtině: Saský univerzitní národ pražské právnické univerzity (1372-1419)
Název v anglickém jazyce: Saxon nation of Prague university law school (1372-1419)
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.07.2006
Datum zadání: 06.07.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 25.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.07.2006
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Josef Petráň, CSc.
  PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
nová práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK