Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Motivace pracovního jednání
Název práce v češtině: Motivace pracovního jednání
Název v anglickém jazyce: Motivation of work behavior
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2006
Datum zadání: 26.09.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 20.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Lucie Michalová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK