Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Weblog jako novodobý elektronický informační zdroj
Název práce v češtině: Weblog jako novodobý elektronický informační zdroj
Název v anglickém jazyce: Weblog as a modern electronic information resource
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Bratková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.09.2006
Datum zadání: 25.09.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 21.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je podrobně charakterizovat weblog jako novodobý elektronický informační zdroj. Autor považuje weblog za moderní, zajímavé a perspektivní médium, které ještě nebylo zcela prozkoumáno. Snaží se představit weblog se všemi jeho klady i zápory a zdůraznit možnosti, které s sebou využívání weblogu přináší. Bakalářská práce je rozčleněna do čtyř hlavních kapitol. První kapitola ?Charakteristika weblogu? obsahuje základní teoretické poznatky. V druhé kapitole ?Tvorba weblogu? autor převádí tyto poznatky do praxe. Kapitola třetí ?Význam weblogů? zkoumá perspektivy využití weblogů v řadě různých oborů. Nejrozsáhlejší částí je čtvrtá kapitola ?Weblogy v oboru Informační studia a knihovnictví?, jejíž součástí je představení vybraných oborových weblogů. Vybrány byly: weblog sítě ENSIL (http://vvbad.typepad.com/ensil/), dále weblog ACRLog (http://www.acrlblog.org/) a UKeiG Weblog (http://www.ukeig.org.uk/blog/). Celá bakalářská práce obsahuje velké množství odkazů a zmínek o řadě dalších weblogů. Celkově práce vnímá weblog jako významný informační zdroj budoucnosti.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK