Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Renesanční a barokní evropská krajka
Název práce v češtině: Renesanční a barokní evropská krajka
Název v anglickém jazyce: European lace of renaissance and baroque
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jana Kybalová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.09.2006
Datum zadání: 19.09.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 14.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Helena Jarošová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK