Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analyse von DaF-Lehrwerken für Erwachsene unter dem Aspekt des Passivgebrauchs
Název práce v jazyce práce (norština): Analyse von DaF-Lehrwerken für Erwachsene unter dem Aspekt des Passivgebrauchs
Název práce v češtině: Analýza užití trpného rodu podle učebnice německého jazyka pro dospělé zahraniční mluvčí
Název v anglickém jazyce: Analysis of passive voice use according to German language textbooks for adult foreign speakers
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: norština
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Berglová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.09.2006
Datum zadání: 18.09.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 18.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jaroslava Vrbová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK