Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Das lyrische Werk Franz Baermann Steiners
Název práce v jazyce práce (němčina): Das lyrische Werk Franz Baermann Steiners
Název práce v češtině: Básně Franze Baermanna Steinerse
Název v anglickém jazyce: Collected poems of Franz Baermann Steiners
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Stromšík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.09.2006
Datum zadání: 18.09.2006
Datum a čas obhajoby: 18.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK