Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Adopce na dálku: výzkum postojů a zkušeností dárců
Název práce v češtině: Adopce na dálku: výzkum postojů a zkušeností dárců
Název v anglickém jazyce: Child sponsorship programme: a survey of donors' attitudes and experience
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.09.2006
Datum zadání: 14.09.2006
Datum a čas obhajoby: 25.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce prezentuje výsledky výzkumu provedeného na skupině dárců projektu Adopce na dálku Arcidiecézní charity Praha, do kterého je zapojeno více než 12.000 osob. Metodou výzkumu bylo dotazníkové šetření vzorku 500 náhodně vybraných dárců. Výzkum byl rozdělen do čtyř tematických okruhů. První z nich obsahuje rozbor struktury dárců podle základních socio-demografických charakteristik. Druhá část se věnuje spokojenosti dárců s projektem včetně spokojenosti s jeho dílčími oblastmi. Účinnost různých způsobů propagace projektu je zkoumána v třetím okruhu. Poslední část se věnuje postojům dárců k různým aktuálním tématům týkajících se projektu, které jsou v souvislosti s projektem sponzorování dětí celosvětově diskutovány a problematizovány: jde především o postoje dárců ke korespondenci s podporovaným dítětem a k využívání prostředků na podporu rozvoje komunit (rodin, vesnic, škol) namísto podpory jedinců.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK