Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Technologické mody interpersonální komunikace
Název práce v češtině: Technologické mody interpersonální komunikace
Název v anglickém jazyce: Technological modes of interpersonal communication
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.09.2006
Datum zadání: 14.09.2006
Datum a čas obhajoby: 25.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jana Duffková, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem autorovy diplomové práce je rozšířit Luhmannovu systémovou
teorii komunikace o aspekt používané komunikační technologie. Práci
lze rozdělit na tři základní části. V první části se autor pokouší
srozumitelně a současně bez přílišného zjednodušení vykreslit
Luhmannovu obecnou teorii komunikace. Ve druhé části autor
rozpracovává obecné pojetí komunikačních prostředků pomocí
teoretických kategorií technologický formát a technologický modus
komunikace. Právě využití Luhmannovské perspektivy a volba stejné
úrovně obecnosti analýzy mu umožní zavést komunikační nástroj jako
integrální součást komunikačního procesu. V závěrečné části autor
ukazuje přínosnost představeného konceptu v empirickém výzkumu a
při interpretaci jeho výsledků.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK