Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Rituál, LSD a Freetechno aneb proč se dělají teknoparty a proč se na nich bere LSD
Název práce v češtině: Rituál, LSD a Freetechno aneb proč se dělají teknoparty a proč se na nich bere LSD
Název v anglickém jazyce: Rite, LSD and Freetechno
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.09.2006
Datum zadání: 07.09.2006
Datum a čas obhajoby: 12.09.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Pavlína Müllerová
 
 
 
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK