Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Jazyk mexické mládeže z hlediska slovní zásoby
Název práce v češtině: Jazyk mexické mládeže z hlediska slovní zásoby
Název v anglickém jazyce: The language of Mexican youth from the point of view of vocabulary
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Anna Mištinová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.09.2006
Datum zadání: 06.09.2006
Datum a čas obhajoby: 26.09.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Simona Binková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK