Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Irealita V krátkých prózách Josého Donosa: Tři měšťácké románky
Název práce v češtině: Irealita V krátkých prózách Josého Donosa: Tři měšťácké románky
Název v anglickém jazyce: The ireality in the short prose by José Donoso: Tres novelitas burguesas
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Hedvika Vydrová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.09.2006
Datum zadání: 06.09.2006
Datum a čas obhajoby: 26.09.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK