Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
"Na hřbitov divadlo nepatří." Veřejná kritika a odboj ve vilenském ghettu, 1941 - 1943.
Název práce v češtině: "Na hřbitov divadlo nepatří."
Veřejná kritika a odboj ve vilenském ghettu, 1941 - 1943.
Název v anglickém jazyce: "You Don't Perform Theatre in a Graveyard."
Public Critism and Resistance in the Vilna Ghetto, 1941 - 1943.
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2006
Datum zadání: 21.05.2006
Datum a čas obhajoby: 27.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2007
Oponenti: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK