Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Vícehlasé zpracování žalmů v období české renesance na příkladu tisku Vavřince Benedikta z Nudožer z roku 1606
Název práce v češtině: Vícehlasé zpracování žalmů v období české renesance na příkladu tisku Vavřince Benedikta z Nudožer z roku 1606
Název v anglickém jazyce: Polyphonic psalm settings in the Czech renaissance exampled in the Vavřinec Benedikt of Nudožer's edition (1606)
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Daněk, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.08.2006
Datum zadání: 17.08.2006
Datum a čas obhajoby: 18.09.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jaromír Černý, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK