Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kostel svatého Havla a vrch Havlín na Zbraslavi
Název práce v češtině: Kostel svatého Havla a vrch Havlín na Zbraslavi
Název v anglickém jazyce: The St. Gall's church in Zbraslav
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.07.2006
Datum zadání: 20.07.2006
Datum a čas obhajoby: 15.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 15.05.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK