Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Profesní příprava ošetřovatelek (zdravotních sester) v ČR a ve vybraných zemích EU
Název práce v češtině: Profesní příprava ošetřovatelek (zdravotních sester) v ČR a ve vybraných zemích EU
Název v anglickém jazyce: Pre-registration nurse education in the Czech Republic and in selected countries of the EU
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.07.2006
Datum zadání: 12.07.2006
Datum a čas obhajoby: 30.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK