Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kulturní fenomén Jihoslovanů - Dubrovnická republika
Název práce v češtině: Kulturní fenomén Jihoslovanů - Dubrovnická republika
Název v anglickém jazyce: Cultural phenomenon of the Yugoslavs - Republic of Dubrovnik
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.07.2006
Datum zadání: 10.07.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 29.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Martin Matějů
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK