Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srbská menšina v bánském Chorvatsku v letech 1881-1914
Název práce v češtině: Srbská menšina v bánském Chorvatsku v letech 1881-1914
Název v anglickém jazyce: The Serbian minority in Ban Croatia between 1881-1914
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2006
Datum zadání: 01.06.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 01.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2006
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK