Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dramatyczne i eseistyczne dzieła Zbigniewa Herberta
Název práce v jazyce práce (polština): Dramatyczne i eseistyczne dzieła Zbigniewa Herberta
Název práce v češtině: Dramatická a esejistická tvorba Zbigniewa Herberta
Název v anglickém jazyce: The dramatic and essayistic works of Zbigniew Herbert
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: polština
Ústav: Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Vedoucí / školitel: prof. Dr. habil. Aleksandra Pajak
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.06.2006
Datum zadání: 20.06.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 01.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Petr Poslední, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK