Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Transfer a jeho interpretace. Vysídlení československého obyvatelstva německé národnosti 1945-1947 a jeho zobrazení v denním tisku
Název práce v češtině: Transfer a jeho interpretace. Vysídlení československého obyvatelstva německé národnosti 1945-1947 a jeho zobrazení v denním tisku
Název v anglickém jazyce: Transfer and interpretation. Expatriation of Czechoslovak citizens of German birth 1945-1947 and its accounts in daily newspaper
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.06.2006
Datum zadání: 16.06.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 24.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK