Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Adolf Liebscher 1857-1919
Název práce v češtině: Adolf Liebscher 1857-1919
Název v anglickém jazyce: Adolf Liebscher 1857-1919
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.06.2006
Datum zadání: 16.06.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 23.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Milena Slavická
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK