Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza etnických poměrů a regionalismu na severovýchodním Slovensku
Název práce v češtině: Analýza etnických poměrů a regionalismu na severovýchodním Slovensku
Název v anglickém jazyce: The analysis of ethnical relations and regionalism in the northeast Slovakia
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Pargač, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.06.2006
Datum zadání: 02.06.2006
Datum a čas obhajoby: 30.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Miloš Tomandl
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK