Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zrání literární postavy v raných dílech Óeho Kenzaburóa
Název práce v češtině: Zrání literární postavy v raných dílech Óeho Kenzaburóa
Název v anglickém jazyce: Developing characters in Óe Kenzaburó's early fiction
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. Zdeňka Švarcová, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2006
Datum zadání: 01.06.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 01.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Martin Tirala, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK