Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kavárna jako téma českého umění první poloviny 20. století
Název práce v češtině: Kavárna jako téma českého umění první poloviny 20. století
Název v anglickém jazyce: Coffee shop as the topic of Czech art of the first half of 20th century
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Lubomír Konečný
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.05.2006
Datum zadání: 29.05.2006
Datum a čas obhajoby: 24.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK