Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Seldžucký stát v zrcadle Nezámolmolkovy Sijásat-náme
Název práce v češtině: Seldžucký stát v zrcadle Nezámolmolkovy Sijásat-náme
Název v anglickém jazyce: The Seljuk state as reflected in Nezamolmolk's Siyasetname
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.08.2007
Datum zadání: 05.05.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 24.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.03.2006
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Rudolf Veselý, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
nová práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK